རི་མོ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་།

Home / རི་མོ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་།

རི་མོ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་།

སྦྱོང་བརྡར་དང་ཟབ་སྦྱོང་།

འདི་ག་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བྱིས་པའི་བློ་དང་འཚམ་པའི་དེབ་རིགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སླད། བྱིས་པའི་དེབ་རྩོམ་པ་པོ་དང་རི་མོ་བ་རྣམས་པ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།